Εσωτερική άποψη εστιατορίου Χρυσόστομος Χανιά Inner view of Chrisostomos restaurant Chania

Summer Hours

We inform you that you can visit us daily from 18:00 (6.oo pm) to enjoy Cretan traditional food.

Comments are closed.