Menu

Feta

5,50 

Greek white cheese, with olive oil and oregano

Graviera

7,00 

Cretan yellow cheese

Mizithra

5,50 

Cretan white soft cheese, with olive oil and oregano.

Dry Anthotiros

5,50